13 A znate da vam u slabosti tijela najprije propovjedih jevanđelje;
Kopirano
Komentari
Blagovest o jedinom Spasitelju ja vam prvi donesoh: i pokazah i dokazah vam ne samo rečima nego i čudesima, da je Isus Hristos zaista jedini Spasitelj ljudi u našem zemaljskom svetu. Tu istinu vi svim bićem i osetiste i primiste, iako sam vam je propovedao budući bolestan telom. Zašto vi, zbog...
Više
slabosti i bolesti tela mog, ne odbaciste onda tu blagovest i istinu? Zato što ste uvideli da Gospod svespasonosni kroz slabost moju pokazuje svu silu Svoju: obelodanjuje i daruje vam sva božanska blaga Svoja i sve božanske sile Svoje. I još zato što ste osetili da je bolest moja na meni po promislu Božjem: da me opominje da se ne pogordim što se preko mene objavljuju i daruju vama tako neiskazana blaga Božja i sile Božje; da me potseća na milu nemoć moju, i na prolaznost i smrtnost tela; da ne uobrazim da je išta od toga moje, već da najpre ja, a i vi posle mene i zbog mene, znamo da je spasenje samo od Spasitelja, i sve što spasenje donosi: pobedu nad grehom, smrću i đavolom, vaskrsenje, večni život, večnu istinu, večnu ljubav, večno blaženstvo, večni raj
Sv. Justin Ćelijski
Sv. Justin Ćelijski
(1894 - 1979)
Analiza
Pretraga