12 Budite kao ja što sam; jer sam ja kao vi što ste. Braćo! molim vas, ništa mi ne učiniste nažao.
Kopirano
Komentari
Braćo, mislite li da ste pronašli novu istinu i nov put spasenja, kada hoćete da pristupite Zakonu Mojsijevom. Molim vas, pogledajte na mene, i uzmite mene za primer: ja sam bio veliki revnitelj Zakona, a to je ono što vi sada hoćete da budete; ali sam ja, poznavši Hrista, istinitog Mesiju i S...
Više
pasitelja, odbacio Zakon, i sav pošao za Spasiteljem radi spasenja duše svoje, – stoga budite kao i ja. Koristite se mojim iskustvom. No ako i dalje ostanete uporni u toj želji da sledujete Zakonu Mojsijevom, znate li kome ćete učiniti nažao? Ne meni, već sebi. Da, sebi: jer ćete sebe lišiti Spasitelja i spasenja; izgubićete Gospoda Hrista, jedinog Spasitelja roda ljudskog pod nebom. Izgubivši Njega, vi ćete izgubiti: Večnu Istinu, Večnu Pravdu, Večnu Ljubav, Večni Život, Carstvo Nebesko; izgubićete jedinog istinitog Boga u svima svetovima, i time Jedinog Pobeditelja smrti. A kakva vam je onda korist, makar zadobili sve svetove? Jer svi ti svetovi, šta su čoveku koji nema istinitog Boga, nego muka na muku i jad na jad i leš na leš! To je najstrašnije što vam se može desiti: izgubiti Hrista Spasitelja. A šta je strašnije za čoveka nego – nemati jedinog istinitog Spasitelja, i tako ostati bedni rob greha, smrti i đavola
Sv. Justin Ćelijski
Sv. Justin Ćelijski
(1894 - 1979)
Analiza
Pretraga