11 Bojim se za vas da se ne budem uzalud trudio oko vas.
Kopirano
Komentari
bojim se za vas da se nisam uzalud trudio oko vas: jer će uzalud biti moj trud oko vas, ako vas nešto ili neko opet odvuče od jedinog istinitog Boga i Gospoda – Isusa Hrista. A odvuče li vas od Njega, avaj – odvučeni ste u neistinu, u laž, u smrt, u pakao. I opet postajete roblje i plen gr...
Više
eha, smrti i đavola. A ko će vas onda izbaviti? Ta vi znate da od toga izbavlja samo On – Jedini Pobeditelj smrti i Vaskrsitelj, Gospod Hristos. Zašto se onda vraćate na slabe i uboge stihije, vi svebogati i svemoćni bogataši, vi svemoćni sinovi Božji, vi svebogati naslednici Božji? Ta te će vas stihije osiromašiti i ogoliti: oteće vam i besmrtnost i život večni i sva blaga večna, božanska, nebeska! Opomenite se, trgnite se, vi ste nad ambisom svesmrti, svegreha, svepakla! Još malo, još malo, pa će vas iskušenja i sablazan strovaliti u pakao, iz koga nema povratka, sem kroz mučni i teški podvig pokajanja i samoispaštanja krvavog i znojavog. Ne dajte se ponovo u ropstvo smrti, jer vas u njega vuku svi lažni bogovi; a od njega vas spasava samo jedini istiniti Bog i Gospod – Isus Hristos Bogočovek
Sv. Justin Ćelijski
Sv. Justin Ćelijski
(1894 - 1979)
Analiza
Pretraga