9 I poznavši blagodat koja je meni dana, Jakov i Kifa i Jovan, koji se brojahu da su stubovi, dadoše desnice meni i Varnavi, i pristadoše da mi propovijedamo u neznabošcima, a oni u obrezanima;
Kopirano
Komentari
Blagodat apostolstva je ista u svih apostola, ne izuzimajući ni mene: sva im je dana od Gospoda Hrista. Šta je blagodat apostolstva? Sve one božanske sile koje su potrebne za uspešno propovedanje Evanđelja: božanska mudrost, dar čudotvorstva, dar proroštva, dar isceljivanja, dar reči; sve o...
Više
no što apostole od ljudi čini apostolima, i što oni kao ljudi nikada ne bi mogli imati po sebi i od sebe. Tu blagodat apostolstva videše u meni Jakov, Kifa i Jovan, koji se smatraju za stubove među apostolima, i poznaše da mi je ona data od samog Gospoda, zato se jednodušno složiše i pružiše ruku meni i Varnavi da mi propovedamo Evanđelje neobrezanima a oni obrezanima. I mi i oni uvek u saglasnosti među sobom o Evanđelju spasenja, pod jednim Gospodom i Spasiteljem – Isusom Hristom, i uvek samostalni: živeći u slobodi Hristovoj smireno i u besprekornoj pokornosti Gospodu Spasitelju – tvorcu i izvršitelju spasenja i Evanđelja
Sv. Justin Ćelijski
Sv. Justin Ćelijski
(1894 - 1979)
Analiza
Pretraga