3 Ali ni Tit, koji bješe sa mnom, i bješe Grk, ne bi natjeran da se obreže.
Kopirano
Komentari
3-4

U Hristovom Evanđelju sve je večno; u njega su ušle i sve večne istine, ukoliko ih je Gospod otkrio u Starom Zavetu. A ostalo iz Starog Zaveta, što je privremeno i prolazno, ne ulazi. Ne ulazi obrezanje, ni obredni zakon i propisi. Međutim nekim hrišćanima iz jevrejstva ho...
Više
će se da obrezanje učine u hrišćanstvu neophodnim uslovom spasenja. A to? To bi obeslanilo so hrišćanstva, i pretvorilo hrišćanstvo u pranje džbanova i čaša spolja.

Međutim, hrišćanstvo je živa unutrašnja duhovna sila božanska, koja preobražava celo biće čovekovo iznutra ka spolja, i spasava ga Spasiteljem Hristom od greha, smrti i đavola. Tu obrezanje ne pomaže ništa, nego Duh Sveti koji kroz svete tajne i svete vrline iz osnova preporađa čoveka i čini ga novim bićem, i to bogočovečanskim bićem. Sa tih razloga ni Tit, hrišćanin iz neznabožaca, koji beše sa mnom, nije mogao biti nateran da se obreže, jer mu obrezanje nije potrebno za spasenje. Stojeći sav za Evanđelje Hristovo, ja nisam ni hteo ni mogao dopustiti da jevrejstvo postane uslov za stupanje u hrišćanstvo, a najmanje – uslov za spasenje hrišćanina. I to ne zato što prezirem obrezanje. Kako mogu prezirati obrezanje kada znam da je i ono od Boga; kada sam i sam docnije obrezao Timoteja iz obzira prema slabijoj braći, ali koji to nisu smatrali kao neophodni uslov spasenja? Međutim u slučaju Tita nisam dopustio obrezanje zbog lažne braće koji su hteli da obrezanje učine neophodnim uslovom spasenja za hrišćane, i na taj način vas hrišćane iz neznabožaca zarobe i porobe obrednom zakonu jevrejskom, i tako unište slobodu koju imamo u Hristu Isusu. Ko su ta lažna braća? Uhode od Jevreja koji žele da unište Crkvu Hristovu, i da je svu potčine i porobe jevrejstvu i njihovom zakonu. A mi znamo da tamo nema spasenja, jer nema Spasitelja; tamo je sve samo priprema za Spasitelja i upućivanje ka Spasitelju; a spasenje je jedino u Spasitelju, Gospodu Isusu Hristu, Bogočoveku. Spasenje? – Oslobođenje od greha, smrti i đavola, koje nam je samo Gospod Hristos dao, i neprekidno daje. To je sloboda, jedina prava sloboda čovekova u svima svetovima: sloboda od greha, smrti i đavola. I tu slobodu, od koje zavisi čovekov večni život, večna istina, večna pravda, večna ljubav, večna radost, večno blaženstvo, tu slobodu hoće da nam uzmu oni koji predlažu obrezanje kao neophodni uslov spasenja za hrišćane iz neznaboštva
Sv. Justin Ćelijski
Sv. Justin Ćelijski
(1894 - 1979)
Analiza
Pretraga