19 Jer ja zakonom zakonu umrijeh da Bogu živim; s Hristom se razapeh.
Kopirano
Komentari
Starozavetni zakon je imao za cilj: da me privede Hristu, koji je „svršetak zakona“ (Rim. 10,4). Izvršivši tu dužnost, Zakon je prestao da me vodi, jer to sada čini sam večni Bog i Gospod – Isus Hristos; zato sam ja mrtav Zakonu, i to na zahtev samog Zakona koji me priveo Hristu i predao...
Više
Njemu zauvek, i tako ja ustvari Zakonom Zakonu umreh. Međutim, ako bih se sada ponovo vraćao Zakonu, ja bih se ogrešio o sam Zakon, koji je zato i dat Bogom da nas pripremi i privede Hristu, pa da onda prestane. Ja Zakonom Zakonu umreh, da Hristu Bogu živim i u ovom vremenskom i u onom večnom životu, jer je On radi toga i došao: da ljudima da život večni (sr. Jn. 17,2-3; 3,15-16,36; 5,24; 6,47; 1. Jn 3,15; 5,11.20). I taj život večni Gospod Hristos daje celokupnim Svojim Bogočovečanskim podvigom spasenja, koji vrhuni u Njegovom životvornom i životodavnom krstu. I večni život je život u Hristu, Hristom i sa Hristom; spasenje je u doživljavanju Njega u Njegovom Bogočovečanskom životu; spasenje je život u Spasitelju i po Spasitelju. A svrh svega, spasenje je saraspinjanje sebe raspetom Hristu; i ja se s Hristom razapeh, da bih s Hristom vaskrsao u život večni, pobedivši sve smrti, sve grehe, sve đavole. Nesumnjiva je istina: ko se saraspinje s Njim, taj i savaskrsava s Njim; jer kad smo jednaki s Njim jednakom smrću, bićemo i vaskrsenjem (Rim. 6,6). Svepobednim krstom Svojim Gospod je ubio i smrt i greh i đavola (sr. Kol. 2,13-15); tako ih i mi ubijamo samo saraspinjući se Hristu. Otuda, koji su Hristovi – raspinju telo sa strastima i željama, a žive i hode Duhom Svetim (sr. Gal. 5,24-25). S Hristom se razapeh, i tako umrtvih greh, umrtvih smrt, umrtvih đavola, i savaskrsnuh sa Hristom u novi, večni život, koji je sav u Hristu i od Hrista
Sv. Justin Ćelijski
Sv. Justin Ćelijski
(1894 - 1979)
Analiza
Pretraga