17 Ako li se mi koji tražimo da se opravdamo Hristom, nađosmo i sami grješnici, dakle je Hristos grijehu sluga? Bože sačuvaj!
Kopirano
Komentari
Mi smo apostoli svesni, i mi hrišćani iz jevrejstva, da je jedino u Hristu opravdanje naše, spasenje naše, i ne samo naše nego i svakog čoveka uopšte, i svih ljudi skupa. I zato smo ostavili Mojsijev zakon. Međutim, ako se sada ponovo budemo vratili Mojsijevom zakonu kao neophodnom za spasen...
Više
je ljudi, onda time priznajemo da smo se ogrešili o Mojsijev zakon pošto smo primili Hrista kao jedinog Spasitelja. I još nešto: je li zbog tog našeg greha prema Mojsijevom zakonu kriv i sam Hristos? je li zato i On sluga tome grehu? Bože sačuvaj! Jer Hristos je došao da nam bude Spasitelj zato što starozavetni zakon to nije mogao biti. I Gospod Hristos je Sobom ispunio i zamenio Zakon, i dao sebe za spasenje sveta, i kao Bogočovek postao jedini Spasitelj roda ljudskog pod nebom. I sada, ako mi smatramo sebe da smo grešnici zato što držimo da nas zakon Mojsijev ne može spasti, je li zbog toga Hristos sluga tom našem grehu? Bože sačuvaj! Nego je taj greh – naš treh, a ne Hristov
Sv. Justin Ćelijski
Sv. Justin Ćelijski
(1894 - 1979)
Analiza
Pretraga