15 Mi koji smo rođeni Jevreji, a ne grješnici iz neznabožaca,
Kopirano
Komentari
15-16

Mi kao Jevreji po rođenju znamo istinitog Boga, dok neznabošci ne znaju istinitog Boga (sr. Ef. 2,12), i na svetu su robovi greha i neznanja (sr. Ef. 2,3). I mi znajući istinitog Boga, znamo i Njegov zakon, i šta On traži od nas. Mi iz iskustva znamo da nam zakon Mojsijev n...
Više
e daje spasenje, ne opravdava nas pred Bogom za grehe naše, ne skida ih s nas, jer nema moći. A postavši hrišćani, mi opet iz iskustva znamo: da nas vera u Isusa Hrista spasava od greha, smrti i đavola. Da vera u Isusa Hrista a ne dela Mojsijevog zakona, jer se delima Mojsijevog zakona nikakvo telo ne može opravdati, tojest postati pravedno pred Bogom i u duši svojoj. Samo vera Hristova ispunjuje biće ljudsko pravednošću i svetošću, i čini čoveka pravednim i opravdanim pred Bogom. Jer nam samo vera Hristova daruje sve božanstvene sile koje su biću ljudskom potrebne za vođenje pobožnog, večnog života ovde na zemlji i gore na nebu. Ceo Stari Zavet samo vodi i privodi ka Hristu, jedinom Spasitelju roda ljudskog, jer ni u kome drugom nema spasenja, pošto nema drugoga imena pod nebom danoga ljudima kojim bi se mogli spasti (D. A. 4,11.12), zato što On kao Bogočovek jedini ima moći da spase, i spasava, svako ljudsko biće od greha, smrti i đavola. Stari Zavet samo vodi ka spasenju, ka svetosti, ka pravednosti, ka opravdanju, koje se jedino u Gospodu Hristu ostvaruje, i to našom verom u Njega i našim životom po toj veri
Sv. Justin Ćelijski
Sv. Justin Ćelijski
(1894 - 1979)
Analiza
Pretraga