12 Jer prije dok ne dođoše neki od Jakova, jeđaše s neznabošcima, a kad dođoše, ustručavaše se i odvajaše bojeći se onijeh koji su iz obrezanja.
Kopirano
Komentari
Jer pre no što dođoše neki jerusalimski hrišćani iz Jevreja, on jeđaše sa hrišćanima iz neznaboštva; a kad ovi dođoše, on se ustručavaše i odvajaše, bojeći se njih iz obrezanja, da ih ne sablazni.
Sv. Justin Ćelijski
Sv. Justin Ćelijski
(1894 - 1979)
Analiza
Pretraga