8 Ali ako i mi, ili anđeo s neba javi vam jevanđelje drukčije nego što vam javismo, proklet da bude!
Kopirano
Komentari
I anđeo prestaje biti anđeo ako izvrće Evanđelje Hristovo, a kamoli apostol da ne prestane biti apostol ako to učini. Nema sumnje, apostoli prestaju biti apostoli ako izvrću Evanđelje Hristovo. Sve je u Evanđelju božanski savršeno, neprikosnoveno, svevrednosno, svespasonosno, jer je sve od...
Više
svesavršenog i svebezgrešnog Boga i Gospoda Isusa Hrista. Pa ko smo mi apostoli, ko ste vi – anđeli s neba, da drukčije javljamo Evanđelje Hristovo nego što ga sam Gospod Hristos objavi! I preko mene neposredno objavi. Ta znate li, da u strahu i trepetu velikom, ja ne smem ni slova da dodam ni jote da izmenim od onoga što mi sam Gospod Isus otkri o Evanđelju Svom. Ko sam ja? Crv. A vi? Crv do crva. Kako bih se onda usudio da izvrćem Evanđelje Spasovo? Ta to je jedina Večna Istina, jedina Večna Pravda, jedina Večna Ljubav, jedini Večni Život, jedina Večna Svevrednost u svima čovečanskim i anđelskim svetovima. Stoga: „proklet da bude“ i apostol, i anđeo s neba, i svaki čovek, i svaki stvor, koji „drukčije javi Evanđelje nego što vam ga mi javismo“. Nema blagoslova rodu ljudskom sem u Evanđelju Hristovom. Izvan njega, i bez njega, sve samo prokletstvo do prokletstva. Jer bez Evanđelja Hristova: prokletstvo je ne samo greh, smrt, i đavo, već i ceo ovaj svet je prokletstvo, i sve u njemu: život, čovek, sva bića i sve stvari, jer se sve guši u smrti, u satanizmu, u đavolizmu: sve neprestano umire u beskonačnim i besmrtnim mukama. Jedino, jedino, jedino u Hristu i kroz Hrista Bog i Otac Nebesni „blagoslovio nas je svakim blagoslovom duhovnim“ (Ef. 1,3), i skinuo prokletstvo sa prirode ljudske (sr. Gal. 3,13)
Sv. Justin Ćelijski
Sv. Justin Ćelijski
(1894 - 1979)
Analiza
Pretraga