23 Nego samo bijahu čuli da onaj koji nas nekad goni sad propovijeda vjeru koju nekad raskopavaše.
Kopirano
Komentari
23-24

da sam ja onaj koji je nekad lično gonio sledbenike Hristove, a sada propovedam veru koju sam nekad raskopavao i hteo da uništim. I slavljahu Boga zbog mene: što ja, nekadanji gonitelj Crkve Hristove, postadoh apostol njen; što ja koji nekad gonjah one koji ispovedahu vaskrs...
Više
log Isusa, postadoh i sam ispovednik te najradosnije istine za sve ljude svih vremena. I zaista, niko kao ja ne slavi Boga zbog toga što me On isceli od duhovnog slepila, te progledah, i ugledah jedinu istinu zemlje i neba: čudesnog Gospoda Isusa, u kome je sva istina svih nebesa i svih svetova, sva pravda, sva dobrota, sva ljubav, sva milina, sva lepota, sav život večni, sva blaženstva večna, sve vrednosti večne, sve radosti večne. I sve to darovano nama, ljudima, od Jedinog Čovekoljupca – Spasa Hrista, tog jedinog bića pod nebom i na nebu, i na zemlji, radi kojega čoveku i vredi živeti ne samo jedan život na zemlji nego i bezbroj hiljada života u svima Božjim svetovima i Božjim večnostima
Sv. Justin Ćelijski
Sv. Justin Ćelijski
(1894 - 1979)
Analiza
Pretraga