21 A potom dođoh u zemlje Sirske i Kilikijske.
Kopirano
Komentari
Posle boravka u Jerusalimu ja odoh u Siriju i Kilikiju (sr. D. A. 9,30), da tamo blagovestim istinu i radost o Hristu. Jer Gospod Hristos nije Spasitelj samo za mene, nego i za svako drugo ljudsko biće, i za sve ljude uopšte. Radost spasenja – to me je nosilo na svojim krilima iz mesta u mesto, ...
Više
iz grada u grad, iz zemlje u zemlju. Nema granica spasenju Hristovom, jer nema granica zlu koje Satana kroz grehe i strasti seje po ljudskim dušama širom cele zemlje
Sv. Justin Ćelijski
Sv. Justin Ćelijski
(1894 - 1979)
Analiza
Pretraga