14 I napredovah u Jevrejstvu većma od mnogijeh vrsnika svojijeh u rodu svome, i odviše revnovah za otačke svoje običaje.
Kopirano
Komentari
za istine Bogom otkrivene preko Mojsija i ostalih svetih predaka mojih. Revnovao sam ne iz plitkoumlja, već što sam svestrano bio izučio predanje otaca naših, i osećao ih kao istinitu reč Božiju. Neumoran u tome, ja sam napredovao u jevrejstvu većma od mnogih vršnjaka svojih u narodu svome....
Više
U plamenoj revnosti za jevrejstvo svoje ja sam sve želje svoje stopio u jednu želju, u jednu sveželju: da iz ljubavi prema svojoj veri uništim Hrista i Njegovo Evanđelje. I ja sam ne samo živeo, nego disao pretnjom i smrću na sve što je Hristovo. I počeo sam smišljeno, planski i nemilosrdno da gonim Hristove sledbenike i njihovo Evanđelje
Sv. Justin Ćelijski
Sv. Justin Ćelijski
(1894 - 1979)
Analiza
Pretraga