12 A ako se Hristos propovijeda da ustade iz mrtvijeh, kako govore neki među vama da nema vaskrsenija mrtvijeh?
Kopirano
Komentari
Prekrasno rasuđuje. Na početku je dokazao da je Hristos vaskrsao i da tako propovedaju i on i ostali apostoli. Nakon toga, Njegovim vaskrsenjem potvrđuje opšte vaskrsenje, jer za glavom slede i ostali delovi tela. Svojom optužbom ne obuhvata sve, da ih ne bi učinio bestidnima, nego kaže: Neki...
Više
među vama govore
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga