2 Hvalim vas pak, braćo, što sve moje pamtite i držite zapovijesti kao što vam predadoh.
Kopirano
Komentari
Okončavši slovo o kušanju idolskih žrtava kao o teškom grehu, sada ispravlja donekle lakši greh. On, naime, im običaj da među teškim grehovima pomene i one koji su manje važni. Šta je to bilo? To, što su se žene molile i prorokovale otkrivene glave (tada su i žene prorokovale), dok su ...
Više
muškarci u vreme prorokovanja pokrivali glavu, kao oni koji se bave mudroljubljem (filosofijom). Takav je bio jelinski običaj. Apostol je to već primetio, možda u vreme dok je boravio kod njih. Međutim, neki od njih su ga poslušali, a neki nisu. Za poslušne kaže: Hvalim vas što sve moje pamtite. Iako je u vidu imao samo to, da muškarci ne pokrivaju glavu, on ipak kaže sve moje pamtite. Svagda je imao običaj da razborito pohvali one koje je pohvala mogla da podstakne na veće savršenstvo.

I držite predanja kao što vam predadoh.

Odatle se vidi da su Pavle i ostali apostoli mnogo toga predali i bez Pisma
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga