2 Crkvi Božijoj koja je u Korintu, osvećenima u Hristu Isusu, pozvanima svetima, sa svima koji prizivlju ime Gospoda našega Isusa Hrista na svakome mjestu i njihovome i našemu:
Kopirano
Komentari
Crkva bi trebalo da bude udružena jer pripada Bogu. Ne postoji samo u Korintu, nego po čitavom svijetu. Crkva (ekklesia) to i znači. To nije ime odvojenosti, već ima zajedničarenja i sloge.
Jovan Zlatousti
(407)
Analiza
Pretraga