1 Od Pavla, voljom Božijom pozvanoga apostola Isusa Hrista, i od Sostena brata,
Kopirano
Komentari
Od samog početka Pavle ponižava korinćanski ponos, time što govori o sebi kao o „pozvanom". „Dok sam proganjao Crkvu, tada sam pozvan. Bog je bio taj koji je želio da i vi tako budete spaseni". Ništa nismo dobro uradili sami od sebe, nego Božijom voljom smo spaseni. Pozvani smo jer On u t...
Više
ome vidi dobro, a ne jer smo mi bili vrijedni toga
Sv. Jovan Zlatousti
Sv. Jovan Zlatousti
(349 - 407)
Evo početka, koji će odmah razobličiti lažnog učitelja. Ja sam, kaže, prizvan, i nisam sam izmislio, niti sam svojom mudrošću postigao, nego me Hristos poslao. Nisam samoga sebe rukopoložio kao vaši učitelji. Isusa Hrista. To znači da je njegov učitelj Isus Hristos. Kako određujete lju...
Više
de koji će vam biti učitelji? Voljom Božijom. On nas je spasao i prizvao, ali ne zato što smo toga bili dostojni, nego zato, što je Njemu bilo tako ugodno. Tako i sada On hoće da ja budem vaš apostol. Kako to da želite druge učitelje? Zar onda niste protivnici Božiji?

Usled skromnosti, uporedo sa sobom pominje i čoveka koji je bio daleko manji od njega. Postupio je tako da bi postideo nadmene Korinćane, koji su sve prezirali
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga