1 Od Pavla, voljom Božijom pozvanoga apostola Isusa Hrista, i od Sostena brata,
Kopirano
Komentari
Od samog početka Pavle ponižava korinćanski ponos, time što govori o sebi kao o „pozvanom". „Dok sam proganjao Crkvu, tada sam pozvan. Bog je bio taj koji je želio da i vi tako budete spaseni". Ništa nismo dobro uradili sami od sebe, nego Božijom voljom smo spaseni. Pozvani smo jer On u tome vidi dobro, a ne jer smo mi bili vrijedni toga.
Jovan Zlatousti
(407)
Analiza
Pretraga