9 A ja življah nekad bez zakona; a kad dođe zapovijest, onda grijeh oživlje,
Kopirano
Komentari
9-10

Do Mojseja sam, kaže, živeo bez zakona i nisam bio izložen oštroj osudi (ovde apostol govori u ime ljudske prirode). Međutim, kad je došla zapovesg, pokazalo se da greh jeste greh. I premda su grešili i ranije, ljudi nisu toga bili svesni. Dobro od zakona se i sastoji upra...
Više
vo u tome, što je učinio da ljudi postanu svesni da greše.

Reči: A ja umreh shvati dvojako, i kao: „sagreših“,i kao „postadohkriv većoj kazni“, za šta nije kriv zakon, nego onaj koji pazi na njega. Zamisli da je neko bolestan i da ne zna da je bolestan. Zatim kod bolesnika dolazi lekar i otkriva mu da je bolestan, savetujući da se mora uzdržavati od ove ili one hrane, jer pojačava bolesg. Bolesnik, međutim, nije poslušao lekara i zato je umro.
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga