25 Zahvaljujem Bogu svojemu kroz Isusa Hrista Gospoda našega. Tako dakle ja sam umom svojijem služim zakonu Božijemu a tijelom zakonu grjehovnome.
Kopirano
Komentari
Onaj, koji je postavljen u bezizlazan položaj i koji nije našao drugog izlaza, nužno je našao Spasitelja u Hristu. Zato i blagodari Bogu Ocu kroz Isusa Hrista, Gospoda našeg, tj. kroz uzrok blagodarnosti, Hrista. On je kaže, ispunio ono, što zakon nije mogao da učini: On me izbavio od nemoć...
Više
i (slabosti) tela i ukrepio ga, tako da ono više nije pod tiranijom greha. I kao što je kroz Adamov prestup ono postalo smrtno i lak plen za greh, tako se, dobivši kroz poslušanje Raspetoga i Vaskrslog zalog nepropadljivosti, odvažno suprotstavlja grehu.

Tako, dakle, ja sam umom služim zakonu Božijemu, a telom zakonu greha
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga