24 Ja nesrećni čovjek! Ko će me izbaviti od tijela smrti ove?
Kopirano
Komentari
Prirodni zakon je postao nedovoljan, pisani zakon se pokazao kao nemoćan, i jedan i drugi pobedila je tiranija greha. Odakle ćemo se nadati spasenju?
Ko će me izbaviti od tela smrti ove, tj. da ne budem kriv smrti, jer je telo, postavši zbog prestupa podložno stradanju, usled toga postal...
Više
o i pomoćnik greha.

Neko će reći: ako je telo bilo pomoćnik greha, zašto su grešnici bili kažnjavani i pre dolaska Hristovog? Zato, što su im date takve zapovesti koje su mogli da ispune čak i ako su se nalazili u vlasti greha
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga