13 Dobro li dakle bi meni smrt? Bože sačuvaj! nego grijeh, da se pokaže grijeh dobrom čineći mi smrt, da bude grijeh odviše grješan zapoviješću.
Kopirano
Komentari
Nije zakon, kaže, za mene postao smrt, nego me umrtvio greh, da bi postalo jasno kakvo je zlo greh, i da je on, bez obzira na lečenje zakonom, postao još gori. Pod grehom pak, kao što smo ranije rekli, podrazumevaj i volju sklonu nasladama, i težnju ka grehu, pa prema tome i đavola i samo dela...
Više
nje, privučeno nasladom. Neka je hvala Hristu, Koji nas je oslobodio takvog zla!

Da bude greh do krajnosti grešan kroz zapovest.

Kroz zapovest se otkrilo kakva je nesreća (propast) greh, jer je greh zapovest iskoristio za smrt. Tako se i za bolest, kad se ona posle upotrebe lekova pogorša, može reći da je ona posredstvom lekova ispoljila svoje zloćudne osobine i da od lekova nije imala nikakve koristi
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga