1 Ili ne znate, braćo (jer govorim onima koji znadu zakon), da zakon vlada nad čovjekom dokle je živ?
Kopirano
Komentari
1-3

Ostavljajući moralno učenje, vraća se dogmatskom i pokazuje da ne treba više da ostanu pod zakonom. Zakon, kaže, kao što i vi znate, ima vlast nad čovekom dok je čovek među živima, jer se on (zakon) ne rasprostire na mrtve. Tako ste i vi, kaže, umrli za zakon i zbog tog...
Više
a on, najzad, nema vlast nad vama. On to nagoveštava na početku, a u nastavku o tome govori s druge strane.

Na primer, kad umre muž, žena ima vlast da se u braku sjedini sa drugim. Ovde je muža uporedio sa zakonom, a ženu sa svojim slušaocima. Trebalo je da nakon toga kaže: „Usled toga, braćo, zakon nema vlast nad vama, jer je on umro.“ Apostol, međutim, nije tako rekao, da ne bi ogorčio Judejce, koji se zbog toga koriste dvostrukom slobodom. Naime, ako je žena slobodna od vlasti zakona, kad joj umre muž, utoliko je slobodnija (od zakona) onda, kad umre ona sama
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga