6 Znajući ovo da se stari naš čovjek razape s njime, da bi se tijelo grješno pokvarilo, da više ne bismo služili grijehu.
Kopirano
Komentari
Krštenje je u našem jeziku srodno po značenju sa krstom. Srećna srodnost! Premda je vidljiva radnja krštenja pogruženje, ipak mu se suština sastoji u saraspinjanju Hristu na unutrašnjem duhovnom krstu. Apostol Pavle govori: Da se stari naš čovek razapne s njime u krštenju. To nije nikakvo...
Više
mehaničko delovanje, nego izmena naravi ili obrat misli, ciljeva, želja i osećanja. Ranije je sve to bilo zamrljano samougađanjem; sada se u samoodricanju sve posvećuje Bogu, u Hristu Isusu, blagodaću Duha Svetog. Reći ćeš: „Ja to nisam shvatio kada sam bio kršten“. Ali, sada razumeš. Položi u savest svoju da ispuniš značenje krštenja, budući da je neizbrisivo. Čak i na Sudu će njegov pečat na tebi biti vidljiv – ili u tvoju korist ili protiv tebe
Sv. Teofan Zatvornik
Sv. Teofan Zatvornik
(1815 - 1894)
Analiza
Pretraga