5 Jer kad smo jednaki s njim jednakom smrću, bićemo i vaskrsenijem;
Kopirano
Komentari
5-7

Nije rekao: pridružili smo se (postali zajedničari, priključili smo se), nego kaže da smo srasli, ukazujući rečju srastanje na plod smrti Hristove u nama. Telo Hristovo, pogrebeno u zemlju, donelo je spasenje. Kako smo mi pogrebeni (pogruženi) u vodu a Hristos u zemlju, pr...
Više
i čemu smo mi pogrebeni za greh a On telesno, nije ni rekao: „sa smrću“, nego: sa podobijem smrti. Zbog toga ćemo biti zajedničari vaskrsenja i nasledićemo večni život, projavljujući dobrim delima svoje vaskrsenje.

Stari naš čovek tj. poročnost, raspet je s Njim, tj. slično kao što je telo Hristovo pogrebeno u zemlju, i on je pogreben u krštenju.
Da bi se uništilo telo grehovno, tj. poročnost koja je sastavljena od mnogo vidova ili naše telo koje je sklono grehu, zbog čega i dodaje: da više nerobujemo grehu. Želim, kaže, da telo bude mrtvo, ali ne u smislu da bude uništeno, nego da ne greši.

Jer ko umre oslobodi se greha. Govori o vascelom čoveku. Kao što se onaj, koji je umro, oslobodio greha, tj. izbavio se i slobodan je, tako i ti, koji si se krstio i umro za greh, ostani mrtav za njega
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga