13 Niti dajite udova svojijeh grijehu za oružje nepravde; nego dajite sebe Bogu, kao koji ste živi iz mrtvijeh, i ude svoje Bogu za oružje pravde.
Kopirano
Komentari
Gde su manihejci, koji kažu da je telo grešno po samoj svojoj prirodi? Telo je oružje, a oružje je sredstvo za vrlinu i za porok. Tako mač u rukama vojnika služi kao oružje za građane, dok je u rukama razbojnika oružje protiv građana.

Ne dajite udove svoje grehu za oružje n...
Više
epravdi. Onaj koji greši često postupa nepravedno u odnosu na bližnjeg, ali uvek – u odnosu na samoga sebe.

Nego predajte sebe Bogu, razmišljajući kakva je razlika između Boga i greha i kome je bolje da se potčinimo – da li grehu koji je umrtvio, ili Bogu Koji je oživeo? Rekavši da su udovi oružje nepravde, pokazao je s jedne strane da telo, kao što je rečeno, nije nešto rđavo, ako već može da bude oružje pravde, a sa druge – da je već nastupila bitka i da moramo biti vojnici, potčinjeni Bogu, koji će uzeti oružje da bi zaštitili svoje duše
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga