1 Šta ćemo dakle reći? Hoćemo li ostati u grijehu da se blagodat umnoži? Bože sačuvaj!
Kopirano
Komentari
1-2

Kad se umnožio greh, kaže, preumnožila se blagodat. Na osnovu toga, neko bi mogao da rasuđuje na sledeći način: „Nećemo prestajati da grešimo, da bi se blagodat obilnije javljala.“ Apostol opovrgava takvo rasuđivanje i negativno se izražava: Nikako, kao što se i ob...
Više
ično izražava o nečemu što je, prema opštem razumevanju, krajnje nedolično. Na-kon toga navodi dokaz: budući da smo umrli za greh, da smo kroz krštenje za njega postali mrtvi i ne moramo više da mu budemo poslušni, kako onda da i dalje živimo u njemu, da mu budemo skloni i poslušni? Odatle znamo da kroz krštenje svaki verujući uistinu umire za greh, ali da usled svog nemara samoga sebe „vaskrsava“ i oživljava za njega (tj. za greh), čim se s njim sjedini. Naprotiv, brižljivi svagda u sebi čuva tu umrtvljenost i, ma šta da mu greh zapoveda, ne pokorava mu se, kao da je mrtav
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga