4 A onome koji radi ne broji se plata po milosti nego po dugu.
Kopirano
Komentari
4-8

Onaj koji radi, kaže, dobija platu kakva mu se računa za trud po dugu; verujući pak, čak i ako ne dela, sa svoje strane prinosi veru, što je veoma značajna stvar, jer ubeđenost da Bog i onoga, koji živi u grehu, može ne samo da oslobodi od kazne nego i da učini pravednim...
Više
, ima veoma veliku vrednost. Iz tog razloga, se i verujućem vera njegova računa u pravednost, tj. Bog prihvata njegovu veru, ali ne zato da bi mu dao platu, nego zato da bi ga opravdao. Prema tome, onaj koji veruje prinosi nešto i sa svoje strane, odnosno veru. Dokazavši Avraamovim primerom da pravda ili opravdanje potiču od vere, pominje i Davida, jer on blaženim naziva onoga čoveka kojem Bog ne uračunava grehe, pokazujući time preimućstvo i prevashodstvo vere. Ako je blažen onaj, koji dobija oproštaj po blagodati, onda je daleko blaženiji onaj, koji je pokazao veru i bio njome opravdan. Zašto ti je, kaže, nelagodno, ako on dobija oproštaj grehova po blagodati? Vidiš li da se onaj, koji je dobio oproštenje po blagodati, naziva blaženim, jer ga prorok ne bi tako nazvao da ne zna da on ima veliku slavu. Naime, blaženstvo je nešto veoma važno i uzvišenije od same pravednosti, ono je iznad svakog dobra koje dobijamo od Boga
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga