9 Jer zato Hristos i umrije i vaskrse i oživlje da oblada i mrtvima i živima.
Kopirano
Komentari
Neka te, kaže, to uveri, da se Gospod brine o ispravljanju slabih. Zar Onaj, Koji je prolio krv i umro da bi bio naš Gospod, može a da se ne brine o onima, koji su postali Njegove sluge? To nas podseća na ono, što obično govorimo:“ Da li je moguće da se neko ne brine za svog slugu, kojeg je...
Više
tako skupo platio?“ I ako se, kaže, brine o mrtvima, onda će se utoliko pre brinuti o živima. Sve to govori s ciljem da postidi judejstvujućeg hrišćanina i da ga ubedi da prosudi koliko je, pridržavajući se još uvek zakona, neblagodaran Hristu, Koji je umro za njega
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga