7 Jer nijedan od nas ne živi sebi, i nijedan ne umire sebi.
Kopirano
Komentari
7-8

Mi, kaže, imamo Gospoda Koji brine o nama i Koji naš život smatra za dobitak, a našu smrt za gubitak. Mi, dakle, živimo ili umiremo ne samo za sebe same, nego i za Gospoda. Životom se ovde naziva život u veri, a smrću otpadanje od vere. Zbog toga Gospod nipošto neće dopu...
Više
stiti da umremo po veri, dok su oni, koji su se činili slabima, otpali od nje.

Dakle, i kad živimo i kad umiremo, Gospodnji smo.

Od smrti po veri prelazi na prirodnu smrt, jer sada o njoj rasuđuje. Živimo li, kaže, prirodnim životom, Gospodnji smo. Ako umiremo prirodnom smrću, opet pripadamo Gospodu.
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga