3 Koji jede neka ne ukorava onoga koji ne jede; i koji ne jede neka ne osuđuje onoga koji jede; jer ga Bog primi.
Kopirano
Komentari
Oni, koji su kao savršeni jeli sve, unižavali su one, koji nisu jeli, kao maloverne i još uvek privezane za judejstvo. S druge strane, oni koji nisu jeli, osuđivali su one, što su jeli sve, kao neuzdržane. Kako su među njima mnogi došli iz mnogoboštva, kaže: Bog ga primi, tj. otkrio mu je ...
Više
Svoju neizrecivu blagodat. Zašto ti s njim raspravljaš o zakonu, kad ga je Hristos opravdao
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga