22 Ti imaš vjeru? Imaj je sam u sebi pred Bogom. Blago onome koji ne osuđuje sebe za ono šta nađe za dobro.
Kopirano
Komentari
Ovde potajno nagoveštava da je savršeni usled slavoljublja ispoljavao svoje savršenstvo. Kaže: „Ti hoćeš da mi pokažeš da si savršen u veri u pogledu hrane, verujući da je sve dobro i čisto? Ne pokazuj to meni, nego se zadovolji svedočenjem svoje savesti pred Bogom, Kojem to pokazuješ...
Više
.“

Blažen je onaj ko ne osuđuje sebe za ono, što nađe za dobro.

Iako drugi ne vide tvoje blaženstvo, budi zadovoljan samim sobom, ako ne osuđuješ samoga sebe i ako te tvoja savest ne osuđuje u onome, što si izabrao. Razumi to samo u pogledu ovog predmeta, tj. u pogledu hrane
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga