18 Jer koji ovijem služi Hristu ugodan je Bogu i mio ljudima.
Kopirano
Komentari
Ovde nagoveštava da su savršeni prekorevali slabe usled slavoljublja. Ako, kaže, želiš da ti se ljudi dive, podstakni ih na to ne toliko savršenstvom, koliko mirom, i drugim vrlinama. Upravo time treba služiti i ugađati Bogu, a ne time što jedeš svinjsko meso.
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga