1 A slaboga u vjeri primajte lijepo, da se ne smeta savjest.
Kopirano
Komentari
Mnogi od Judejaca, koji su poverovali, i posle svog preobraćanja očuvali su propise vezane za hranu, uzdržavali se od svinjskog mesa i nisu se usuđivali da u potpunosti odstupe od zakona. Da ih ne bi razobličili kako se uzdržavaju samo od svinjskog mesa, uzdržavali su se od svakog mesa uopš...
Više
te i hranili su se biljkama. Drugi su bili savršeniji, nisu pazili ni na šta slično i bili su prekorevani od onih, što su se uzdržavali.

Pavle se plašio da bi oni savršeniji, ako nepravovremeno i na neodgovarajući način razobliče nesavršene, mogli da ih udalje od vere. Zbog toga mudro pristupa delu, brinući se o koristi i za jednu i za drugu stranu. On se nije odvažio da onima, što su prekorevali, otvoreno kaže: „Vi rđavo postupate“, kako nesavršene ne bi utvrdio u očuvanju (starih) obreda. Isto tako, nije se usuđivao ni da razobličiteljima kaže: „Vi dobro postupate“, kako njihove napade ne bi učinio još silnijim.

Naprotiv, iznosi savet, koji je prilagođen i jednima i drugima. Čini se da je njegovo razobličenje u većoj meri bilo upravljeno ka jačoj strani iako, u suštini, sva njegova sila pada na slabiju stranu. Odmah na početku, on je izrazom „slaboga“ ukazao na njegovu bolest. Kada kaže: primajte, ukazuje da mu je potrebna velika briga, što i jeste znak njegove krajnje slabosti. Bez raspravljanja o mišljenjima, odnosno, ne osuđujte ga zbog slabosti, ne sablažnjavajte se, i neka vas ne smućuju mnoge pomisli, nego svesrdno nastojte da ga kao slabog iscelite
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga