6 Među kojima ste i vi pozvani Isusu Hristu,
Kopirano
Komentari
Ovde se ruši gordost Rimljana. Vi niste dobili ništa više nego drugi narodi, za koje smatrate da ste njihovi gospodari. Kao što propovedam drugim narodima, tako propovedam i vama: ne preuznosite se. Drugačije rečeno, i vi ste pozvani, predupređeni blagodaću, i niste sami prišli.
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga