4 A posvjedočen silno za sina Božijega Duhom svetinje po vaskrseniju iz mrtvijeh, Isusu Hristu Gospodu našemu,
Kopirano
Komentari
Prethodno je rekao: o Sinu Svojemu, a sada dokazuje da su Ga i (pre)po-znali kao Sina Božijeg, i kaže da je On objavljen, to jest pokazan, potvrđen i priznat; objavljivanje je samo priznanje, i potvrda i odluka. Svi su priznali i odlučili da je On Sin Božiji. Kako to? U sili, tj. kroz silu znam...
Više
enja (znakova) koje je tvorio, i to kroz Duha Svetoga Kojim je osveštao verujuće, jer je Bogu svojstveno da to daruje. Takođe i vaskrsenjem iz mrtvih, jer je On prvi vaskrsao i pri tom je Sam Sebe vaskrsao. On je, dakle, kroz vaskrsenje prepoznat i potvrđen kao Sin Božiji, jer je i to veliko delo, kao što i On Sam kaže: Kada podignete Sina Čovečijega, onda ćete poznati da Ja jesam (Jn. 8; 28)
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga