32 A neki i pravdu Božiju poznavši da koji to čine zaslužuju smrt, ne samo to čine, nego pristaju na to i onima koji čine.
Kopirano
Komentari
Dokazavši da su se neznabošci ispunili svakim porokom zbog toga, što nisu hteli da poznaju Boga, sada dokazuje da oni ne zaslužuju opravdanje. Oni ne mogu da kažu: mi nismo znali za dobro, jer su znali da je Bog pravedan. To znači, da su oni zlo činili dobrovoljno i, što je još gore, odobra...
Više
vaju onima koji ga čine, tj. bivaju zaštitnici zla: takva je neisceljiva bolest
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga