30 Šaptači, opadači, bogomrsci, siledžije, hvališe, ponositi, izmišljači zala, nepokorni roditeljima,
Kopirano
Komentari
Došaptači.

To su tajni potkazivači.

Opadači.

Javni psovači.

Bogomrsci.

Oni koji nenavide Boga ili koje nenavidi Bog.

Nasilnici, hvalisavci, gordeljivci.

Ushodi ka uporištu zla. Naime...
Više
, ako onaj, koji se gordi dobrim delom poništava to delo gordošću, koliko ga više gubi onda, kada čini zlo? Takav čovek nije sposoban da se pokaje. Znaj da je preuznošenje preziranje Boga, a gordost preziranje ljudi iz kojeg se rađa uvreda, jer onaj, koji prezire ljude, svakoga vređa i gazi. Po svojoj prirodi, gordost prethodi uvredi; mi na početku jasno vidimo uvredu, da bismo kasnije upoznali i njenu majku – gordost.

Izmišljači zala, jer se nisu zadovoljili prethodno počinjenim zlom, a odakle se opet vidi da nisu grešili nagonski, nego namerno i prema sopstvenim sklonostima.

Nepokorni roditeljima.

Ustali su, kaže, i protiv same prirode
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga