29 Da budu napunjeni svake nepravde, kurvarstva, zloće, lakomstva, pakosti; puni zavisti, ubistva, svađe, lukavstva, zloćudnosti;
Kopirano
Komentari
Primeti kako pojačava reč; naziva ih ispunjenima, i to svakom nepravdom, tj, kaže da su dostigli krajnji stepen svakog poroka. Zatim nabraja i vidove poroka; Bluda. Bludom naziva svaku nečistotu uopšte.
Zloće.

To je lukavstvo protiv bližnjeg.

Lakomstva.<...
Više
br />
To je želja za imovinom.

Nevaljalstva.

To je zlopamćenje.

Puni zavisti, ubistva.

Ubistvo svagda sledi iz zavisti. Tako je i Avelj ubijen zbog zavisti, kao što su i Josifa hteli da ubiju zbog zavisti.

Svađe, lukavstva.

Od zavisti potiču i svađe i lukavstva koji treba da budu na propast onome, kojem zavide.

Zloćudnosti.

Duboko sakrivena zloba, zaboravljena zbog neke dobrote
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga