28 I kao što ne marahu da poznadu Boga, zato ih Bog predade u pokvaren um da čine što ne valja,
Kopirano
Komentari
I po treći put ponavlja istu misao i upotrebljava istu reč, govoreći: predade ih. Razlog zbog kojeg ih je Bog ostavio svagda je bezbožništvo ljudi. I kako ne mariše da poznaju Boga, predade ih strasti. Uvreda, kaže, koju su naneli Bogu, nije bila greh neznanja, nego nameran greh. On, nije rek...
Više
ao: budući da nisu poznali, nego: Kako nemariše, tj. odlučili su da nemaju Boga na umu i dobrovoljno su izabrali bezbožništvo. Prema tome, njihovi gresi nisu gresi tela, kao što tvrde neki jeretici, nego nepravilnog rasuđivanja. Oni su u početku odbacili poznanje Boga, a zatim je Bog dopustio da budu predati u pokvaren um. Da bi bolje protumačili izraz predade ih Bog, neki od Otaca koristili su prekrasan primer.

Oni rasuđuju na sledeći način: kada neko, ne želeći da vidi sunce, zatvori oči a zatim padne u jamu, mi ne kažemo da je sunce, koje on i ne vidi, bacilo čoveka u jamu, nego da je tamo pao zato, što ono nije osvetlilo njegove oči. A zbog čega pak ono nije osvetlilo njegove oči? Zato što ih je on zatvorio. Tako je i njih Bog predao sramnim strastima. Zašto? Zato što Ga ljudi nisu poznali. A zašto Ga nisu poznali? Zato što nisu rasuđivali i što su odlučili da Ga ne poznaju
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga