23 I pretvoriše slavu vječnoga Boga u obličje smrtnoga čovjeka i ptica i četvoronožnijeh životinja i gadova.
Kopirano
Komentari
Onaj, koji menja, pre nego što promeni, ima u sebi nešto drugo. I oni su, znači, imali znanje ali su ga poništili i, poželevši da umesto toga imaju nešto drugo, izgubili su i ono, što su imali. Slavu nepropadljivog Boga nisu iskazali čoveku nego podobiju propadljivog smrtnog čoveka i, što...
Više
je još gore od toga, došli su do gmizavaca, pa čak i do njihovih izobraženja, u toj su meri postali bezumni! Poznanje, kakvo je trebalo da imaju o Suštastvu, koje neuporedivo prevazilazi sva ostala, oni su primenili na predmet, neuporedivo prezreniji od svega ostalog! Slava Božija sadrži se u tome da poznaju da je Bog sve stvorio, da o svemu promišlja i sve ostalo, što Njemu dolikuje. Ko je zapravo sagrešio u onome, o čemu smo govorili? Najmudriji, Egipćani, jer su oni poštovali čak i izobraženja gmizavaca
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga