2 Koje Bog naprijed obeća preko proroka svojijeh u svetijem pismima
Kopirano
Komentari
Koje unapred obeća preko proroka

Budući da su ovu propoved prekorevali kao novotariju, pokazuje da je ona starija od Jelina (tj. od mnogoboštva) i da je već bila opisana kod proroka. Reč „blagoveštenje“ se susreće još kod Davida, koji kaže: G-spod će dati reč onima koj...
Više
i blagoveste snagom mnogom (Ps. 67; 12), kao i kod Isaije: Kako su krasne na gorama noge blagovesnika, koji oglašava mir (Isa. 52; 7).

U Svetim Pismima.

Proroci nisu samo govorili, nego su i pisali, i izobražavali postupcima, na primer: Avraam posredstvom Isaaka, a Mojsej posredstvom zmije, uzdizanja ruku i zaklanja jagnjeta. Kada Bog priprema nešto veliko, On to unapred obznani mnogo ranije. Zato, kada On (Hristos) kaže da su mnogi proroii želeli da vide to, što vi vidite i nisu videli (upor. Mt. 13; 17), time izražava da nisu videli samo Njegovo telo i zbog toga, kaže, nisu videli ni znamenja koja se savršavaju pred njihovim očima
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga