14 Dužan sam i Grcima i divljacima, i mudrima i nerazumnima.
Kopirano
Komentari
14-15

I ovo je delo skromnosti. Ja vam, kaže, ne ukazujem neku milost, nego ispunjavam zapovest Vladike. Vi ste dužni da blagodarite Bogu, jer On čini dobra dela a i ja sam dužan. Isto je rekao i Korinćanima: Teško meni ako ne propovedam evanđelje (1. Kor. 9; 16). Zato sam spre...
Više
man da i vama propovedam, čak i ako bi mi pred očima bile opasnosti. Takva je bila njegova revnost u Hristu
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga