13 Ali vam neću zatajiti, braćo, da sam mnogo puta htio da vam dođem, pa bih zadržan doslije, da i među vama imam kakav plod, kao i među ostalijem neznabošcima.
Kopirano
Komentari
Prethodno je rekao da se moli da dođe kod njih i neki su verovatno pomislili: ako se moliš i želiš da nas utešiš i da sam zadobiješ utehu, šta te onda sprečava da dođeš? Zbog toga je dodao: nailazio sam na prepreke od Boga. Obrati pažnju na to da apostol nije ljubopitljiv i da ne ispituj...
Više
e zašto je nailazio na prepreke, nego se pokorava zapovestima Vladike, poučavajući i nas da ne ispitujemo dela Božija. On, dakle, dokazuje da uzrok njegovog nedolaska kod njih nije prezrenje ili nemar. Ja vas, kaže, toliko silno ljubim da, iako nailazim na prepreke, ne odustajem od namere nego, naprotiv, stalno nastojim da dođem kod vas.

Da i među vama imam neki plod, kao i među ostalim nezšbošcima.

Rim je bio slavan grad, u koji su svi priticali kao u grad bogat neobičnostima i velelepan. Da neko ne bi pomislio kako je Pavle iz tog razloga poželeo da vidi Rimljane, kaže: žarko želim da dođem kod vas, da bih i među vama imao neki plod. Uporedo s tim poništava i drugo podozrenje, jer bi neko mogao da kaže: na prepreke si nailazio zbog toga, što si hteo da dođeš protivno volji Božijoj. Ne kaže: da vas poučim u veri i da vas naučim, nego se skromno izražava: da bih imao neki plod, kao što je i prethodno rekao: da vam predam neki dar. Istovremeno ograničava i njih, govoreći: kao i među ostalim nezšbošcima. Nemojte misliti, kaže, da ste bolji od ostalih naroda zato što gospodarite; svi vi stojite u istom redu
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga