11 Jer želim vidjeti vas, da vam dam kakav duhovni dar za vaše utvrđenje,
Kopirano
Komentari
Drugi, kaže, preduzimaju daleka putovanja radi drugačijih ciljeva, a ja zbog toga da bih vam predao neki dar. Neki kaže usled skromnosti, jer nije rekao: idem da vas poučim, nego: idem da vam predam ono što sam dobio, i to malo i srazmerno mojim duhovnim snagama. Naime, iako je učiteljstvo dob...
Više
ro delo, i naša dobra dela su darovi, jer je i za njih potrebna pomoć sa nebesa
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga