9 A bješe jedan čovjek, po imenu Simon, koji prije čaraše u gradu i dovođaše u čudo narod Samarijski, govoreći da je on nešto veliko;
Kopirano
Komentari
9-21

Pogledaj i drugi pokušaj koji je učinio Simon. Kaže (Luka) da su ga poštovali zbog velike sile. U to vreme su bili obmanuti čarobnjaštvom, dok nije došao Filip i izveo ih iz zablude, jer je Simon Judejcima govorio: "Ja sam otac", a Samarjanima: "Ja sam Hristos". Simon je i...
Više
sam poverovao. On, međutim, nije poverovao radi vere, nego da bi i on tvorio čudesa. Kako je mislio da tvori čudesa? On je obmanjivao a takođe i krotio đavoimane, zbog čega je mislio da i apostoli koriste neku sličnu veštinu. Zato je i ponudio novac. Isto tako, da se ne bi lišio toga dara, on je stalno bio uz Filipa
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga