1 Savle pak bješe pristao na njegovu smrt. A u taj dan postade veliko gonjenje na crkvu Jerusalimsku, i svi se rasijaše po krajevima Judejskijem i Samarijskijem osim apostola.
Kopirano
Komentari
1-4

Sami apostoli se, kaže Luka, nisu rasejali, nego su ostali u Jerusalimu. Naime, tamo gde je jači napad, tamo treba da budu najjači borci, kako bi drugima bili primer odvažnosti i smelosti.

A ljudi pobožni sahraniše Stefana. Ako su bili pobožni, kako to da su ...
Više
učinili veliki plač? To je stoga, što još nisu bili savršeni. S druge strane, ko ne bi zaplakao kad bi ga lišili takvog učenja, takve zaštite i takvih čuda, kad bi video tog pravednika kako leži mrtav i kamenovan? Savleje pustošio Crkvu. Ukazuje na veliku mahnitost: on je bio sam i upadao je u kuće. To se događa-lo zato, što je (Savle) svoju dušu predavao za Zakon
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga