4 A od onijeh koji slušahu riječ mnogi vjerovaše, i postade broj ljudi oko pet hiljada.
Kopirano
Komentari
Šta je to? Zar nisu videli da su se apostoli opravdali pa su ih, bez obzira na to, svezali? Kako su oni poverovali? Vidiš li očigledno dejstvovanje Božije? I bilo je potrebno da se to dogodi, kako bi oni, koji su poverovali, poticali od onih slabijih. Podstaknuta božanstvenim Duhom, Petrova bes...
Više
eda je bacila seme u dubinu misli i dotakla se same njihove duše. Sveštenici su ih svezali pred narodom kako bi posmatrače učinili plašljivijima. Međutim, dogodilo se suprotno. Apostole su ispitivali pojedinačno, iz straha da njihova odvažnost ne ostavi utisak na slušaoce
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga