25 A budući nesložni među sobom, odlažahu kad reče Pavle jednu riječ: dobro kaza Duh sveti preko proroka Isaije ocevima našijem
Kopirano
Komentari
25-26

Pogledaj kako Judejci spletkare protiv Pavla; u Judeji su bili kao tirani, a ovde, gde ih Pavle čak i prekoreva, ne usuđuju se da kažu ništa protiv njega, jer ono, što se ticalo Pavla, nije više bilo u njihovoj vlasti.

Dobro je kazao Duh Sveti. Ovde Pavle bl...
Više
agovremeno pobija one što tvrde da je Duh Sveti lice koje služi Oca, jer Duha Svetoga naziva Gospodom, Koji sedi na prestolu visokom i uzvišenom i koji (presto) je video Isaija (6;1), pošto je Duh Sveti jednosuštan Ocu i ima istu vlast kao i On
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga