16 A kad dođosmo u Rim, kapetan predade sužnje vojvodi. Ali se Pavlu dopusti da živi gdje hoće s vojnikom koji ga čuvaše.
Kopirano
Komentari
16-18

I kad ih vide Pavle.., ohrabri se. Iako je satvorio toliko čuda, Pavle je zadobio veliku hrabrost zbog toga, što je video braću. Odatle doznajemo, da je on na ljudski način prihvatao i utehu, i protivljenje.

Ali Pavlu se dopusti… Pavle je bio toliko uvažava...
Više
n da mu je bilo dopušteno da živi odvojeno. Kako se i do tog doba kapetan prema njemu blagonaklono odnosio, utoliko je to više učinio sada.

S vojnikom koji Ga čuvaše, da bi sprečio nove zavere protiv Pavla, jer vojnik njega nije čuvao, nego je motrio da mu se ne dogodi neka neprijatnost
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga