9 A pošto prođe mnogo vremena, i već plovljenje ne bijaše bez straha, jer i post već bješe prošao, svjetovaše Pavle
Kopirano
Komentari
9-10

Jer i post već beše prošao… Mislim da ovde govori o judejskom postu, jer je Pavle otplovio mnogo vremena posle Pedesetnice, tako da su u granice Krita stigli gotovo pred zimu. Da bi pokazao da ne prorokuje, nego da govori prema dosetljivosti, izražava se ovako: Vidim.., jer...
Više
mu ne bi odmah poverovali u slučaju da je to rekao kao prorok
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga